Per 15 januari hervatten we onze binnenlessen.
Kijk voor het rooster bij de lestijden.