De verzameling van de ‘gevechtstechnieken’ wordt in de eerste Japanse geschriften beschreven door middel van de ideogrammen (Bu) BUen (Jutsu) jiu jitsu 2.

Het ideogram bu wordt sinds het begin van zijn gebruik gerelateerd aan het militaire, wat de relatie tot het begrip ‘gevecht’ aangeeft. Aan de andere kant kan het ideogram voor jutsu vertaald worden als ‘techniek’, ‘kunst’ of ‘methode’. De combinatie Bu Jutsu kan dus vertaald worden als militaire techniek(en), militaire kunst of militaire methodes.

Omdat de Japanse cultuur (in de oudheid) volledig gedomineerd werd door de feodale krijgers (samurai), word de term Bu Jutsu gebruikt om de technieken, kunsten en methoden van vechten aan te geven, welke ontwikkeld en beoefend werden door de mensen van deze militaire of krijgers klasse. Hierdoor wordt in het engels dan ook de term ‘Martial Art’ (gevechtskunst) gebruikt als vertaling voor het begrip Bu Jutsu.

Uit de eerste geschriften blijkt verder dat de term Bu Jutsu vooral gebruikt werd om de technische achtergrond en het strategisch nut van de technieken aan te geven. Dat wil zeggen, het ideogram Jutsu verwijst vooral naar de praktische, technische en strategische aspecten: het ‘hoe’ of ‘manier’ waarop de technieken hun doel bereikten. Aan de andere kant, als een specialisatie van technieken bedoeld is als een discipline met een opvoedkundig of ethisch doel, dan gaat in de Japanse taal (geschriften) het ideogram Jutsu over in het ideogram (Do) do.

Het ideogram do is te vertalen als ‘weg’ of ‘visie’. Het gevolg hiervan is dat een vechtkunst waarbij het begrip do gebruikt wordt, eerder gezien moet worden als een ‘weg’ naar een spiritueel doel dan naar een puur praktische prestatie. Bu Jutsu kan dus gezien worden als het functionele en strategische ‘hoe’ in het gevecht, terwijl budo eerder gerelateerd is aan het ultieme en meer humane ‘waarom’ (in de zin van de reden waarom het gevecht aan te gaan).

De lessen staan onder leiding van een sensei die je kan begeleiden tot en met je zwarte band en hoger.

Voor een proefles of meer info, kunt u contact opnemen met info@instituutkiryoku.nl