Recente berichten
\nPer woensdag 19 mei mogen wij weer naar binnen met al onze jeugdlessen.Voor meer informatie klik op de link! ...
\nBeste ouders, verzorgers en sporters,Als het goed is heeft u als lid 19 maart een brief per mail ontvangen me...

jigoro-kano

Jita Kyoei

Wederzijds profijt en welbevinden. De judoka’s dienen respect te hebben voor zichzelf en voor anderen. Tijdens de judoles leren de judoka’s ook om samen te werken. Zonder tegenstander om mee te judoën kan men de sport immers niet leren; men werpt zelf en wordt op zijn beurt geworpen. Deze opvatting van samenwerkend leren is ook in andere gebieden van het leven geldig. Een judoka dient zich respectvol, dienstbaar en behulpzaam op te stellen.

Club Linking Ethiopië

kinderen-adis-ababaClub Linking Ethiopië is een samenwerkingsverband tussen Kiryoku en de sportorganisatie Dires House of Sport in Addis Ababa de hoofdstad van Ethiopië.

Deze samenwerking zorgt er onder andere voor dat momenteel 157 kinderen twee à drie keer per week judolessen krijgen.

De judolessen vinden plaats op zes verschillende locaties in Addis Ababa. Het zijn kinderen uit achterstandswijken van Addis Ababa waaronder ook kinderen met een fysieke beperking.

Kiryoku betaalt de judolessen en zorgt voor de judopakken.

Aanleiding

Kiryoku vindt het belangrijk dat de judoka’s naast het leren van judotechnieken ook leren oog te krijgen voor de wereld om hen heen.

Vanuit deze gedachte is Kiryoku gestart met het project Club Linking Ethiopië. Club Linking is de koppeling tussen een sportclub, in dit geval Kiryoku, en een sportclub in een ontwikkelingsland, in dit geval Dires House of Sport. Het doel is het opbouwen van een langdurige en wederkerige relatie. Beide clubs staan open voor kennismaking en bouwen samen een band op. Daarbij kunnen bijvoorbeeld trainingstechnieken uitgewisseld worden en gaat men bij elkaar op bezoek.

Begin 2011 heeft er een gesprek plaats gevonden met Bram van Wijk en Sanne Nagelhout van de landelijke organisatie Club Linking. Naar aanleiding van dit gesprek is het project opgestart.

Vervolgens is contact gezocht met Mulugeta Asmellash van de stichting Dir. Deze stichting ondersteunt ontwikkelingsinitiatieven in Ethiopië. Mulugeta Asmellash is geboren in Ethiopië en is voor Kiryoku een belangrijke intermediar.

wereldkaart

Doelen

Het project is geslaagd wanneer er een samenwerking is ontstaan tussen Kiryoku in Nederland en Dires House of Sport in Ethiopië. Een samenwerking dat gebasseerd is op respect en wederkerigheid.

Het aanbieden van judo aan kinderen uit de achterstandswijken van Addis Ababa waaronder gehandicapte kinderen.

De judoka’s van Kiryoku de mogelijkheid bieden zich in te zetten voor een maatschappelijk project en een ander te helpen. Door contacten met kinderen in Ethiopië leren ze een andere cultuur kennen waardoor ze een bredere kijk op de wereld krijgen. Door via de ogen van een kind in Ethiopië te kijken naar de eigen cultuur, kan ook veel geleerd worden over de eigen belevingswereld. Bovendien leren de judoka’s taalbarrières te overbruggen.

De leerlingen van Kiryoku en de leerlingen van Dires House of Sport hebben als gemeenschappelijke interesse judo, dit is hetgeen dat ze in eerste instantie delen.

Ontwikkelingen

mark-huizingaIn februari 2011 is een werkgroep opgericht die bestaat uit judoleraren en ouders. De werkgroep zorgt voor de voortgang van het project, werft fondsen, organiseert activiteiten die geld moeten genereren voor het project en verzorgt de publiciteit.

Op 11 juni 2011 is het project Club Linking Ethiopië officieel van start gegaan. Tijdens de clubkampioenschappen is een kraam opgericht met informatie over het project. Er was een loterij met prijsjes van de plaatselijke middenstand.

Als blikvanger gaf Olympisch kampioen Mark Huizinga een judoclinic aan 220 kinderen.

Op deze dag heeft Danny Bent van Kiryoku een cheque van 5600,-overhandigd aan Sanne Nagelhout van Club Linking voor het project in Ethiopië.

danny-check

Ontwikkelingen die op stapel staan

Danny en Cas vertrekken 6 september naar Addis Ababa in Ethiopië en komen 11 september weer terug. Zij gaan de locaties bezoeken waar de kinderen judoles krijgen.

Tijdens hun bezoek zullen Danny en Cas ook starten met het Train the Trainers Programma.

In december zal een tweede bezoek volgen. Doel is om zowel in onze dojo in Doetinchem als in Addis Ababa op het zelfde moment een judotoernooi te organiseren. Door middel van een groot scherm zijn de toernooien te volgen op beide locaties.

Tot en met december 2011 zullen een aantal activiteiten worden georganiseerd, waaronder de grote clubactie en een Ethiopiëdag, waarbij leden worden gevraagd mee te helpen.

In de komende weken zal een stichting worden opgericht waar het project onder wordt gebracht.

In 2012 willen we een uitwisseling organiseren waarbij kinderen uit Ethiopië naar Nederland komen en kinderen uit Nederland naar Ethiopië gaan.

Samenwerkingspartners

Kiryoku heeft een werkgroep bestaande uit judoleraren en ouders.

De werkgroep krijgt ondersteuning van Sanne Nagelhout van de organisatie Club Linking. Club Linking brengt sportverenigingen in Nederland in contact met sportprojecten in ontwikkelingslanden en biedt de Nederlandse sportverenigingen ondersteuning.

Seifu and Konjit-Judo-Athlets

Dires House of Sport is de organisatie in Ethiopië die de zes judoleraren betaalt die de kinderen judoles geven. Dit zijn Dawit Teferra, Azajie Ayele Azege, Solomon Kebede, Behailu Mekwanint, Desta Dola en Seyfu Mekonnen.

Seyfu Mekonnen heeft in augustus 2011 met de WK judo in Parijs meegedaan.

Mulugeta Asmellash van de organisatie Dir is de intermediair tussen Kiriyoku en Dires House of Sport. Dir ondersteunt ontwikkelingsprojecten in Ethiopië.

Respo is een internationale overkoepelende organisatie die onder andere sport voor gehandicapten in ontwikkelingslanden stimuleert. Dires House of Sport valt onder deze organisatie. Algemeen manager en contactpersoon voor Kiryoku is Bas Schutte.

Het Graafschapcollege zorgt voor twee stagiares die mee zullen gaan werken aan het project.

Media

De Judo Bond Nederland plaatst maandelijks een artikel in de digitale nieuwsbrief over de voortgang van het project Club Linking Ethiopië.

Bekijk de nieuwsbrieven van de JBN